شرایط و قوانین ثبت نام

شرایط و قوانین ثبت نام

👈 در بخش شرایط و قوانین ثبت نام شما می توانید قوانین مربوط به ثبت نام را مشاهده نمایید.چرا که در مراحل ثبت نام شما باید تمامی این قوانین را رعایت نمایید و نه تنها در این مرحله در تمامی مراحلی که شما در سایت فعالیت می نمایید باید تمامی قوانین به صورت کامل رعایت شوند تا سایت و مجموعه برای شما جریمه ای صادر نکرده و حساب کاربری شما را تعیق یا مسدود ننماید.

☑ قوانین این بخش مربوط به سایت بت فیدو می باشد.

چنان چه هرگونه سوالی در مورد ثبت نام داشتید از طریق پشتیبانی زنده سوال نمایید یا از این بخش سوال خود را یافته و جواب مربوطه را با دقت مطالع نمایید 

☑ این بخش کمک می کند تا اطلاعات کافی ثبت نام و فعالیت نمایید.

شرایط و قوانین ثبت نام عمومی:

👈 معمولا قوانین عمومی بین تمامی سایت های معتبر جهانی یکسان می باشد.

1️⃣ ثبت نام باید به صورت دقیق باشد.

2️⃣ اطلاعات هویتی وارد شده به صورت واقعی باشد.

3️⃣ استفاده از هویت جعلی، اسم مستعار ممنوع می باشد.

4️⃣ شماره تلفن و ایمیل باید صحیح و واقعی باشد.

5️⃣ استفاده از کلمات نامربوطه و رکیک ممنون می باشد.

6️⃣ کاربر باید 18 سال تمام را دارا باشد.

همیشه رعایت یک سری از نکات باعث می شود که کاربر راحت تر شرط بندی کرده و راحت تر به برد های خوب برسد.اکثر کاربرانی که حساب کاربریشان مسدود می شود به دلیل طمع و رفتن به سمت تقلب و همچنین مسیر های غیر قانونی برای شرط بندی می باشد.سایت در این موقعیت و برای ضایع نشدن حق خود و همچنین کاربران سایت و سالم ماندن فعالیت های سایت اقدام به جریمه و یا مسدودی حساب کاربری شخص متخلف می کند

شرایط و قوانین اختصاصی:

👈 معمولا قوانین اخصاصی قوانین مربوط به خود سایت می باشند.قوانینی که سایت به صورت شخصی و اختصاصی برای بهبود روابط بین سایت و بازیکن و جهت جلوگیری از هرگونه تخلف و تقلبی صورت می گیرد

1️⃣ ثبت نام  به صورت متوالی برای رفع ایرادات ممنوع است.

2️⃣ داشتن بیش از یک کاربری ممنوع است.

3️⃣ در صورت برخورد با هرگونه تخلف، بر اساس قوانین برخورد می شود.

4️⃣ توصیه می شود ثبت نام به وسیله لینک بدون فیلتر انجام گیرد.

5️⃣ حفاظت از اطلاعات کاربری بر عهده شخص کاربر می باشد.

شما می توانید سایر شرایط و قوانین ثبت نام موجود را در سایت رسمی بت فیدو مشاهده نموده و یا از پشتیبانی زنده در خواست متن شرایط و قوانین را درخواست نمایید.