نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات : Baccarat یک بازی هیجان انگیز، پر از تعلیق و دسیسه است! باکارات هم برای یادگیری و هم بازی ساده است. بازی باکارات سه نتیجه ممکن دارد: برد بازیکن، برد بانکر و تساوی. توجه داشته باشید که “بانکر” به خانه اشاره نمی کند. شرکت کنندگان در بازی می توانند روی دست بازیکن یا بانکداران شرط بندی کنند. با بت فیدو همیشه برنده باشید.

نحوه بازی اصولی باکارات اولین حرکت :

بدانید که می توانید روی یکی از دو دست شرط بندی کنید. یکی دست بانکر است، دیگری دست بازیکن. یک بازیکن ممکن است روی هر دو دست شرط بندی کند. قبل از پرداخت کارت ها، شرط ها باید روی بازیکن یا بانکدار گذاشته شود.

نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات دومین حرکت :

بدانید که چگونه کارت ها پرداخت می شود. دو کارت هم به بازیکن و هم به بانکدار داده می شود. بازیکن یا اپراتور کازینو که کفش را در دست دارد، یک کارت را بیرون می‌کشد و آن را رو به بالا در جعبه بازیکن روی میز نمدی قرار می‌دهد. کارت بعدی، اولین دست بانکر، در جعبه بانکر روی میز قرار می گیرد. سپس خانه یک کارت Player دیگر و سپس دومین کارت Banker می دهد. دور اول فروشنده شامل دو کارت برای بازیکن و بانکدار است.

نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات سومین حرکت :

مجموع امتیاز هر دو مجموعه کارت را اعلام کنید. ده ها و کارت های چهره همه ارزش صفر امتیاز دارند. همه کارت های دیگر ارزش اسمی خود را دارند، با تک امتیاز یک امتیاز. اگر مجموع بیش از 10 باشد، رقم دوم مقدار عقربه است. به عنوان مثال، یک عدد 9 و یک عدد 6 که در مجموع 15 عدد است، یک عقربه پنج نقطه ای را تشکیل می دهند. برای برنده شدن شرط شما باید روی دستی باشد که در مجموع به عدد 9 نزدیکتر است.

نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات چهارمین حرکت :

برد “طبیعی” را درک کنید. اگر در دو کارت اول پخش شده، مجموع امتیاز 8 یا 9 برای بازیکن یا بانکدار باشد، این یک برد طبیعی نامیده می شود و بازی تمام می شود. شرط‌هایی که قبلاً انجام شده‌اند، نقد می‌شوند.

نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات پنجمین حرکت :

با نگاه کردن به مجموع امتیاز، مشخص کنید که آیا بازیکن کارت سومی دریافت می کند یا خیر. ابتدا دست بازیکن تکمیل می شود. در مجموع 8 یا 9 برای بازیکن هیچ کارت اضافی دریافت نمی کند. بازیکن روی مجموع 6 یا 7 می ایستد. در هر مجموع دیگر، 0-5، بازیکن کارت سوم را می کشد، مگر اینکه بانکدار 8 یا 9 داشته باشد، در این صورت، دست بانک بدون تساوی بیشتر برنده می شود.

نحوه بازی اصولی باکارات

نحوه بازی اصولی باکارات ششمین حرکت :

قوانین حاکم بر کارت سوم برای بانکر را بدانید. اگر بازیکن بایستد (یا کارت جدیدی نکشد)، بانکدار با مجموع دست 0-5 می کشد و با مجموع دست 6 یا 7 پا می کند.

  • اگر کارت سوم بازیکن 9، 10، فیس کارت یا آس باشد، بانکدار زمانی که 0-3 داشته باشد می کشد و با 4-7 می ماند.
  • اگر کارت سوم بازیکن 8 باشد، بانکدار وقتی 0-2 داشته باشد قرعه کشی می کند و با 3-7 می ماند.
  • اگر کارت سوم بازیکن 6 یا 7 باشد، بانکدار وقتی 0-6 داشته باشد می کشد و با 7 می ماند.
  • اگر کارت سوم بازیکن 4 یا 5 باشد، بانکدار وقتی 0-5 داشته باشد می کشد و با 6-7 می ماند.
  • اگر کارت سوم بازیکن 2 یا 3 باشد، بانکدار زمانی که 0-4 داشته باشد می کشد و با 5-7 می ماند.
نحوه بازی اصولی باکارات

حرکت هفتم و حرکت نهایی :

هنگامی که همه کارت ها پخش شد، دست برنده را محاسبه کنید. دست برنده آن است که مجموعاً به 9 نزدیکتر شود. در صورت تساوی، هیچ یک از دست ها برنده یا بازنده نمی شوند. گاهی اوقات هنگام شرط بندی روی دست بانکر، از برنده ها پورسانت پرداخت می شود.

نحوه بازی اصولی باکارات

سوالات متداول

وقتی هم بانکدار و هم بازیکن بعد از معامله اولیه 6 دارند، آیا مساوی است؟

آره. بازیکن باید روی 6 بایستد. اگر بانکدار نیز 6 داشته باشد، نتیجه آن مساوی است.

بالاترین امتیاز ممکن در Baccarat چیست؟

از آنجایی که با یک رقم مشخص می شود، 9 بالاترین امتیاز ممکن خواهد بود.

شرط بندی معمولی چیست؟

حداقل شرط بندی در کازینوهای مختلف متفاوت است، اما به نظر می رسد 20 تا 25 دلار حداقل محبوبیت در ایالات متحده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید